Direct advies

Bel 0297-310101

stuur een bericht

surplus@surplus.eu

Loopbaan Coaching

Outplacement begeleiding, loopbaan coaching, re-integratietraject, loopbaan advisering, counseling, carrièreadvies, re-integratie spoor 2, IRO traject, loopbaan versneller, beroepskeuze advies, jobhunting, sollicitatietraining, therapie, loopbaan management.

De seniore consultant van Surplus zet zich in voor coachingsvraagstukken. Hij/zij kent de (ontwikkeling van en mogelijkheden in) de loopbaan van binnenuit voor individuen en organisaties. Hij/zij is vooral praktisch resultaatgericht en betrokken. Vanwege het noodzakelijke onderscheid met de andere activiteiten van Surplus worden coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement aan geboden onder de naam HR Impact!

Er zijn vandaag de dag een groot aantal termen die vaak vrijelijk door elkaar heen gebruikt worden als het gaat om het ondersteunen en begeleiden van mensen in hun carrière. Veel van die termen overlappen elkaar (groten-)deels en het komt vaak voor dat men de bomen door het bos niet meer ziet.

Uw carrière

Een loopbaan is eigenlijk bijna nooit helemaal te plannen; het leven, omstandigheden en de maatschappij zijn immers constant aan verandering onderhevig en beïnvloeden ook uw carrière.

Gebeurtenissen of omstandigheden in de prive sfeer of op het werk kunnen het leven een compleet andere wending geven.

Plannen, hard werken, doen wat er van u verwacht wordt; het leidt lang niet altijd tot waar u zijn wilt. En zelfs degene die vanaf jongs af aan een duidelijke carrièrekeuze maakte, kan op een punt belanden waarop hij/zij zich afvraagt; ‘Is dit nou alles?’ ‘Wat waren ook al weer mijn idealen toen ik mijn studie begon?’

En wat te doen als uw werkgever u verteld dat uw functie (of u) ‘boventallig’ wordt verklaard? Of wanneer uw nieuwe leidinggevende u ‘niet ziet zitten’ en u, vaak na een voor u heel vervelend exit-traject, ontslagen wordt? Hoe bezint u zich dan weer op uw professionele toekomst?

Er zijn veel werkgerelateerde situaties te bedenken waarin iemand behoefte heeft aan hulp, ondersteuning en advies op en op zoek gaat naar de juiste soort dienstverlening.

Maar wat is voor u dan de beste keuze?

HR Impact! wil hier niet pogen voor alle termen de definitieve definitie te geven, maar een kleine uitleg is wellicht wel op zijn plaats;

Outplacement is een meestal door de werkgever gefinancierd traject waarbij u als werknemer wordt geadviseerd en begeleid in het vinden van een andere passende werkkring of toekomstbestemming. Een outplacement traject kan al aanvangen voordat het dienstverband met de (ex) werkgever is beëindigd.

Loopbaan coaching (of loopbaanbegeleiding, loopbaan advisering, carrièreadvies, loopbaan versneller, loopbaan management) is een vorm van coaching waarin u begeleid wordt in uw persoonlijke loopbaanontwikkeling.

Coaching is een specifieke vorm van begeleiding, waarmee de cliënt zelf leert zijn of haar (werkgerelateerde) problemen op te lossen. Een coach leert de klant te leren, bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden, een ander (effectiever) gedrag etc. Behalve loopbaan coaching zijn er nog vele andere vormen zoals persoonlijke coaching, team coaching, coaching als managementstijl, life coaching, business coaching, mental coaching enz.

Re-integratie (traject) heeft te maken met terugkeer naar werk. Dit kan zijn vanuit een uitkeringssituatie, vanuit ziekte of handicap of bijvoorbeeld als herintreder.

Re-integratie spoor 2

Wanneer een werknemer ziek wordt, verplicht de Wet verbetering Poortwachter de werkgever (en de werknemer) om alles in het werk te stellen om er voor te zorgen dat de werknemer hervat in zijn oorspronkelijke functie of – wanneer de werkgever geen passend werk heeft – re-integratie bij een andere organisatie mogelijk te maken. Re-integratie bij een andere werkgever heet re-integratie spoor 2.

IRO traject

IRO staat voor Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO). Dit is een traject wat UWV aan uitkeringsgerechtigden (WW, WAO, WAJONG, ZW) aanbiedt.

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald betekent het raad geven. Counseling helpt mensen bij problemen, het vinden van antwoorden, benutten van ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard waarbij de cliënt zijn eigen doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Jobhunting

Een jobhunter gaat voor een cliënt actief op zoek naar vacatures. Zij benaderen daarbij werkgevers, werving en selectiebureaus, uitzendbureaus etc. en benutten tevens hun netwerk om concrete vacatures aan te bieden.

Sollicitatietraining heeft als doel uw sollicitatietools en vaardigheden te optimaliseren. Hierbij kunt u aan een CV, sollicitatiebrief, profiel en ‘elevator-pitch’, maar ook het onderzoeken van de arbeidsmarkt, het selecteren van de meest geschikte vacatures en natuurlijk de persoonlijke presentatie tijdens sollicitatiegesprekken, salarisonderhandelingen etc.

Therapie

Er bestaat vaak verwarring over wat therapie nu eigenlijk is, zeker ook omdat er zoveel soorten zijn. Het gaat in ieder geval om: om gedachten, gevoelens en gedrag. De cognitieve therapieën beginnen met gedachten en zoeken naar manieren om gevoelens en gedrag te veranderen. De psychodynamische therapieën leggen de nadruk op de gevoelens en kijken waar deze gevoelens vandaan komen met de verwachting, dat gedachten en gedrag zullen veranderen. Gedragstherapieën starten met het gedrag in de hoop, dat de gedachten en gevoelens zullen veranderen. In de praktijk worden alle drie de elementen in de meeste therapieën gebruikt.