Direct advies

Bel 0297-310101

stuur een bericht

surplus@surplus.eu

Uw situatie

Intuïtie bedriegt niet. In alle eerlijkheid: hoe vaak staat u stil bij de mogelijkheden van een gedwongen afscheid? In het begin merkt u het aan de kleine dingen: Er belanden geen notulen meer op uw bureau. U wordt niet meer bij vertrouwelijke beslissingen betrokken. De contacten worden stroever en formeler. En, ineens blijkt u op de “transferlijst” te staan.

Een arbeidsconflict- of ontslagsituatie lijkt op een plotseling overkokende pan. Vaak is het een sluimerende situatie die al langer onder de oppervlakte speelde. Maar een ‘overval’ is het vrijwel altijd.

Slijtage

Op een zeker moment wordt uw beleving onbewust anders en loopt uw “agenda” weg van de strategische. Uw prioriteiten sluiten niet zonder meer aan bij die vanuit de strategische koers.

Uw eigen leerproces geeft geen voldoening meer. U krijgt en houdt zaken moeilijk in het spoor! Uw opereren drijft af. U volgt deels uw eigen agenda, maar voelt aan dat uw aansluiting minder wordt. Uw aandacht verschuift toenemende naar oplossen van geschillen en toenemend zware discussies met uw senior management en collega’s.

Arbeidsconflict

Resultaten en uw eigen positie komen toenemend onder druk te staan. Ergens – en dit moment is dichterbij dan u denkt – ontspoort dit patroon en het arbeidsconflict is geboren.

Uw positie

U bent kwetsbaar en u voelt zich in een achterstandspositie beland. Een situatie waarin u gaandeweg toch in zekere zin en onbewust het overzicht hebt verloren. Oorzaken en gevolgen zijn moeilijk in de goede volgorde te zetten op dat moment.

“Waarheden bestaan niet en worden geconstrueerd”

Afweging werkgever

Parallel aan dit proces ontwikkelt zich een beeld – en besluitvorming bij uw senior management. U bezet een sleutelpositie. Afwegingen worden in de bestuurskamer per definitie gemaakt met het vermeende bedrijfsbelang voor ogen en zijn doorgaans risicovermijdend. Besluiten worden snel en op politieke wijze genomen. Het criterium is eenvoudig: winnen of verliezen. Niet per definitie de beste oplossingsroute voor het probleem. Niet te vermijden is dat u beide last krijgt van ‘tunnelvisie’, een belangrijke oorzaak van veel onbegrip en conflicten.

Uw achterstand

U bent nog bezig ‘tegen de stroom in te zwemmen’, en probeert vaak tegen beter weten in ‘het tij te keren’. Meer of minder succes is op dat moment in elk geval ‘onvoldoende’. U wordt “ingehaald” door een uitnodiging voor een gesprek….

“Uit de diepste crisissen komen de mooiste dingen voort”

Het besluit

Het besluit tot ontslag wordt u medegedeeld en toegelicht of men doet een voorstel dat u op dat moment als onredelijk ervaart. Een bedreiging maar tegelijkertijd een kans. Deze situatie biedt een kans tot onderhandelen naar een goed voorstel.

Stappenplan

Wat u concreet wel of niet moet doen wanneer u in een arbeidsconflict of ontslagsituatie geraakt, leest u in het stappenplan.